• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Regulamin szatni

 1. Szatnia służy do przechowywania odzieży i obuwia dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. W szatni dzieci przebierają się pod opieka dorosłego.
 2. Rzeczy dzieci mogą być przechowywane jedynie w osobistych, podpisanych półkach.
 3. Rzeczy pozostawione na półkach zostają na koniec tygodnia wyniesione do zbiorczego kosza, skąd należy je odebrać. Na koniec miesiąca rzeczy, po które nikt się nie zgłosił podlegają utylizacji.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiadają rodzice lub osoby upoważnione do odbioru dzieci. Podczas zajęć dzieci są pod opieka nauczyciela.
 5. Zabronione jest sadzanie dzieci na szafkach, chodzenie po siedziskach, bieganie po pomieszczeniu.
 6. W szatni nie wolno przechowywać produktów spożywczych i spożywać posiłków.
 7. W szatni nie wolno przechowywać rzeczy wartościowych. Za zagubione rzeczy przedszkole nie odpowiada.
 8. Do szatni nie wnosimy parasoli – należy zostawić je w koszu przy wejściu. Rzeczy dzieci zamoczone podczas zajęć na śniegu i deszczu mogą być rozwieszane za zgoda nauczyciela na suszarkach lub w salach.
 9. Nie wolno naklejać naklejek na szafki.
 10. Uszkodzenia półek i naruszenie regulaminu należy zgłosić personelowi przedszkola.