• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Terminy rekrutacji

22 stycznia – 2 lutego 2024r.terminy składania deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu (rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola i chcą kontynuować edukację w roku 24/25 wypełniają druk dostępny w P17 i oddają go wychowawczyniom)
12 lutego – 1 marca 2024r.termin składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym
w tym czasie należy wypełnić kartę zapisu https://p17.pl/druki/ i przynieść ją na spotkanie z dyrektorem przedszkola (termin spotkania do ustalenia pod nr tel. 500 140 046)
5 marca 2024r.data podania przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do przedszkola w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego
5 -15 marca 2024r.termin podpisania umowy między rodzicami, a dyrektorem przedszkola, która jest zamknięciem postępowania i potwierdzeniem zapisu dziecka
28 czerwca 2024r.termin składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym
05.07.2024r.data podania przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych w wyniku przeprowadzonego postępowania uzupełniającego

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym , dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określono w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek z dnia 31 stycznia 2022r. i pozostają one nadal aktualne.