• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

W jednej z pierwszych podjętych Uchwał Rada Rodziców zatwierdziła sugerowaną wysokość składki miesięcznej w kwocie

120 zł od jednego dziecka

oraz

80 zł od drugiego i 0 zł od każdego następnego

uczęszczającego do Przedszkola w danym roku szkolnym, uiszczonej do 10 dnia każdego miesiąca.

NR KONTA RADY RODZICÓW oraz dane do przelewu:

Nazwa: Rada Rodziców Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie

Bank: Bank PKO SA

Nr konta: 84 1240 4719 1111 0011 0185 4332

Tytułem: imię i nazwisko dziecka; nazwa grupy, miesiąc/rok za który płacimy

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY!!!