• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków
7:00 – 8:00Schodzenie się dzieci.
Przywitanie się z nauczycielką pozdrowieniem chrześcijańskim i z dziećmi.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna lub w małych zespołach.
Czynności porządkowo – gospodarcze w sali.
8:00 – 8:30Ćwiczenia poranne, ćwiczenia logopedyczne.
8:30Przygotowanie do śniadania, śniadanie.
8:50 – 9:00Wspólna modlitwa.
Wprowadzenie w tematykę dnia.
9:00 – 9:30Zabawy spontaniczne wg zainteresowań dzieci.
9:30 – 10:30Zabawy zorganizowane.
10:30 – 11:30
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy i gry ruchowe na placu zabaw.
11:20 – 11:30Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11:30 Modlitwa przed posiłkiem,
Obiad – zachowanie odpowiedniej postawy i kulturalne spożywanie posiłku.
12:00 – 12:15Czynności higieniczne, mycie zębów, czynności gospodarczo-porządkowe.
12:15 – 12:45Zabawy relaksacyjne, słuchanie czytanej literatury dziecięcej.
12:45 – 14:20Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań,
Zajęcia praktyczne-prace w ogrodzie,
Zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe na placu zabaw,
Zajęcia dodatkowe w zespołach-rozwijanie zainteresowań dzieci,
Indywidualne lub zespołowe zajęcia z dziećmi.
14:20 – 14:30Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14:30 Podwieczorek.
14:50 – 15:10Modlitwa, refleksje nad własnym zachowaniem, podsumowanie dnia.
15:10 – 17:00Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu.
Ćwiczenia utrwalające wiadomości, gry stolikowe.
Przekąska na koniec dnia o 16:30 dla chętnych dzieci.
Pożegnanie z nauczycielką, z dziećmi i rozchodzenie się do domu.