• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Specyfika przedszkola

Przedszkole nr 17 Sióstr Służebniczek jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. Przedszkole wychowuje dzieci wg wartości chrześcijańskich. Przedszkole pracuje na “Programie wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego”.
Przedszkole posiada własna kuchnię, salę gimnastyczną i salę do zajęć dodatkowych.

Grupy w przedszkolu

Przedszkole składa się z pięciu oddziałów, cztery z nich są przeznaczone dla 25-osobowej grupy dzieci, jeden z nich dla grupy 10-osobowej. Grupy większe są jednorodne wiekowo: trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki. Mała grupa składa się z dzieci 5-6 letnich.

Nauczyciele

Każda grupa ma dwóch wychowawców, pracujących na zmianę w godzinach 7-13, 11-17. W każdej grupie obecna jest także pomoc wychowawcy pracująca w godzinach 7-15 lub 8-16.
W przedszkolu mamy również cały zastęp specjalistów: nauczyciel angielskiego, siostry katechetki, trzech logopedów, fizjoterapeutę, pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga, nauczycielkę tańca i rytmiki i nauczycielki gry na ukulele.

Opłaty za przedszkole

Przedszkole pracuje bezpłatnie w godzinach 9-14.
Godziny płatne (1,14 zł/h) w przedszkolu: 7-9, 14-17.
Stawka żywieniowa wynosi 13 zł/dzień.
Konto do dokonywania opat za żywienie i naliczanie godzinowe: 03 1240 4650 1111 0010 4235 7455

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są dopasowane do wieku dzieci >> plan zajęć dodatkowych
Robotyka i zajęcia sportowe z piłki są opłacane przez Radę Rodziców, pozostałe zajęcia są darmowe.