• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Informacje na rok 2022/23

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, pragnę poinformować, że 15 września br. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023

Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, w drodze jawnych wyborów ukonstytuował się Zarząd Rady Rodziców, który jest organem uprawnionym do podejmowania bieżących uchwał.

Zarząd działa w składzie:

  • przewodnicząca: Magdalena Szredzińska
  • skarbnik: Beata Czajka
  • sekretarz: Izabela Strzebońska

Skład RR w poszczególnych grupach:

  • Kamyczki: Anna Jeż, Ewelina Łasak, Mikołaj Mitka
  • Skarby: Barbara Franczyk-Szęklewska, Maciej Kalemba
  • Perełki: Anna Ochał-Zalewska, Magdalena Szredzińska
  • Kropelki: Beata Czajka, Katarzyna Koń, Izabela Strzebońska

Jednym z pierwszych postanowień Rady Rodziców jest utrzymanie wysokości sugerowanej składki miesięcznej  w kwocie 120 zł od jednego dziecka oraz 80 zł od drugiego i 0 zł od każdego następnego uczęszczającego do Przedszkola w danym roku szkolnym, uiszczonej do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe Rady Rodziców:

Rada Rodziców Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie

Bank PKO SA

Nr rachunku: 84 1240 4719 1111 0011 0185 4332

Ponadto Rada Rodziców posiada skrzynkę mailową: rr.przedszkole17@gmail.com