• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 14, w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nieprzetwarzane niezgodnie z tymi celami. Są one zbierane rzetelnie w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe są przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe”  

Dyrektor Przedszkola nr 17 sióstr Służebniczek,  administrator danych osobowych