• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Procedura postępowania w przypadku zauważonych śladów pobicia dziecka w domu

  1. W przypadku przyjścia do przedszkola dziecka ze śladami pobicia należy wspólnie z dyrektorem przedszkola oglądnąć wskazane przez dziecko ślady pobicia oraz sporządzić notatkę służbową.
  2. Zawiadomić odpowiednie organy – policję, sąd rejonowy.
  3. Do czasu przybycia policji zapewnić dziecku odpowiednie warunki pobytu.
  4. Wspólnie z policją dyrektor przedszkola lub nauczyciel udaje się na obdukcję.
  5. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji.