• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków
Skarby miłości
Sensoplastyka u Skarbów

Sensoplastyka u Skarbów

Ale była zabawa!!! Za nami dwie godziny super zabawy z mąką, wodą i barwnikami.
Sensoplastyka, czyli brudzimy się na wesoło. W trakcie zajęć Skarby mogły rozwijać kompetencje intra oraz interpersonalnych, kreatywność oraz twórcze myślenie. Zajęcia wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wspierają rozwój zmysłów oraz mowy. Dzieci poznają proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe. Celem zajęć jest także uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie samodzielności, czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wspieranie aktywności we wprowadzeniu zmian i ulepszeń, wychodzenie ze schematów, elastyczność, współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów, pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość które skutkuje innowacyjnością w działaniu, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z innymi.

Tags :