• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Regulamin placu zabaw

  1. Właścicielem placu zabaw jest Przedszkole nr 17 Sióstr Służebniczek.
  2. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci będące pod opieką nauczyciela.
  3. Na terenie placu zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt i śmiecić.
  4. Sprzęty na placu zabaw są przeznaczone tylko dla dzieci. Zabrania się korzystania z tych sprzętów przez dorosłych.
  5. O usterkach należy powiadomić Dyrektora Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek.